At købe et hus i Kroatien                                                                        E-Mail

Huskøb i Kroatien er ikke sværere end at købe et hus i Tyskland og i Østrig, i Holland eller i Belgien.

Obs: Schweizere skal starte en aktieselskab for at være i stand til at købe fast ejendom i Kroatien. Det er fordi der ikke eksistere nogen kontrakter mellem Schweiz og Kroatien, som  giver kroaterne lov til at købe fast ejendom i Schweiz eller som giver schweizere lov til at købe fast ejendom i Kroatien.

Selvfølgelig findes der ting man skulle lægge mærke til.
Hvis De allerede bestemte sig for et hus, undersøger vores advokater i Kroatien tingbogsoplysningerne og sælgerens legitimation grundigt. Desuden bliver alle materialer oversat til køberens modermål. Hvis alt er retsmæssigt, må De indgår på købekontrakten.

Vores advokater opsætter Deres kontrakt, som er baseret på kroatisk ret. Hvis De vil lade undersøge Deres kontrakt en gang til, forslager vi at De pålægge nogen som har kendskab til kroatisk ret. Hvis denne advokat ikke taler Deres modermål, kan vi pålægge en oversætter til at oversætte alt til Deres modermål.

Nybygning - Ombygning og Udbygning.

Vi hjælper Dem gerne at realisere Deres individuel nybygning, ombygning eller udbygning. Vi har gode forbindelser til mange bygningsfirmaer med mere end 30 års erfaring i bygning af huse. De må regne med at det tager 6 måneder før De få tilladelse til at realisere Deres projekt. Desuden er det mange steder forbudt at bygge mens feriesæsonen.

Til priserne:
Hvis De vil har god kvalitet, skulle De regne med 700 til 950 Euro pr. kvadratmeter. Desuden skulle De vide at kommunerne kræver 3 - 8 Euro skat pr. ombygget område. EL- og vandanlæg koster ekstra.

Obs: For tiden er der ret mange tilbud at købe en ejerlejlighed som er endnu ikke bygget. Principielt er det mulig, men vi anbefaler at være forsigtig med sådan slags tilbud og at undersøge informationer om tilbuddet, især byggetilladelsen, meget grundigt. Hvis der endnu ikke er en byggetilladelse, anbefaler vi ikke at købe ejelejligheden. Det samme gælder for nybygningstilbud lige ved stranden, især hvis de forsøger at sælge fast ejendom uden advokat eller notar. Ofte drejer det sig om investorer, som har enten ingen eller kun lidt kapital.

Pengetransfer

Mange af vores kunder spurgte 'Hvad er den sikkerste metode for at overføre penge  til Kroatien?'
Den sikkerste metode er, at informere Deres bank om at De vil overføre penge til Kroatien eller om at en kroatisk bank indriver penge i nærmeste fremtid. I hvert tilfælde vil det være en god ide at oprette en konto i Kroatien for at lade debitere afgifter for EL og vand på en konto og for at overføre grundafgiften.
Selvføgelig kan De også tage med Dem kontant penge, men at har for meget penge med sig er ikke den bedste og heller ikke den sikkerste metode.

Finansering

For kroatiske statsborgere må vi ansøger om finanseringer for køb af fast ejendomme, nybygninger og moderniseringer, ombygninger og udbygninger med en løbetid af maksimal 25 år. For udlændinge findes der kun finanseringer hvis deres fast ejendom i deres hjemmeland er ikke eller kun lidt belastet. Finanseringer gennem deres hjemmebanken  i  grundskyldsbemærkningen i Kroatien er endnu meget sjældent.

For kommerciel fast ejendom fra 2 millioner Euro findes der for udlændinge med 30% egenkapital ret gode finanseringsmuligheder.

Ekstraomkostninger

Som ekstraomkostninger findes der 5% grundskat ( mindre eller ingen grundskat ved nybygningerne direkte fra bygningsfirmaer), 3.48% provision for mægling (inklusive moms) og ca. 3000 Euro for advokaten, attesteret oversættelser, notar og yderligere omkostninger.

Besigtigelse

Når som helst må De besigtige vores fast ejendomme i Kroatien. En uge før besigtelsen må De give os informationer om hvornår og hvor længe De vil være i Kroatien og hvilke faste ejendomme De vil besigtige. Vores kollegaer i Kroatien informerer Dem om mødesteden og tiden. De besigtiger sammen med Dem alle faste ejendomme De er interesseret i og svarer på alle Deres spørgsmål. Efter ønske arrangerer vi også kost og logi til Dem mens Deres ophold i Kroatien.
Før besigtigelsen  får De en formular, De skal underskrive. Formularen indeholder at De besigtigede fast ejendommen og at De skal betale 3% provision plus moms i tilfælde at De ønsker at købe en af vores faste ejendomme. Provisionen skal betales indtil aftalen med notaren. De kan vælge mellem at modtage regningen fra Kroatien eller Tyskland.
Vi ved at det er en lang vej fra Danmark til Kroatien. Derfor tilbyder vi at forberede alle dokumenter, de behøver for at købe fast ejendom i Kroatien. Så er det mulig at realisere køben inden kort tid. De behøver altså ikke at komme til Kroatien to gange.

Aktieselskabens grundlæggelse

Hvis De vil købe fast ejendom, som er ikke byggegrund, eller hvis De af en eller anden grund skal eller vil grundlægge en kroatisk aktieselskab, tager det ca. 1 uge til De er i stand til at åbne en konto via Deres aktieselskab. Hvis De vil, kan vi også oprette kontakt til vores skatterådgiver i Kroatien.

Udviklingen af ejendomsværdien

Efterspørgselen efter kroatisk fast ejendom stiger og derfor stiger også priserne. I Opatija og lige ved kysten er kvalitativ gode faste ejendommer allerede ret dyrt.  I Istrien er det allerede svært at finde faste ejendommer lige ved kysten.
70 meter fra kysten må ikke længere bygges. Derfor stiger priserne for allerede eksiterende huse hurtigt. Man skulle ikke for lange overveje at købe eller ikke at købe.

Køben af fast ejendom skal være overvejet, men man skulle vide at Deres drømmehus må allerede være salgt, da De beslutter sig at købe. Det er ikke sikker at et hus stadig sælges efter 2 eller 4 uger, men er allerede salgt. Vi hører til de ledende sælger af kroatisk fast ejendom, men der findes også mange små virksomheder og kunder, som selve søger efter fast ejendom.

For ydeligere spørgsmål står jeg gerne til Deres rådighed.

Med venlig hilsen

Albrecht-International